Thursday, August 25, 2011

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


PAKATAN MURNI

a) Maksud Pakatan Murni

• Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan
• Jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah yang tersendiri
• untuk menyatukanpadukan pelbagai kaum

b) Usaha-usaha / langkah-langkah ke arah Pakatan Murni

• penubuhan Jawatan Hubungan Antara Kaum ( CLC )
• Beberapa perkara telah dipersetujui :
• Penubuhan Lembagaa Pembangunan Industri Desa ( RIDA )
• Kerakyatan Negeri 1951
• Pilihanraya peringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan
• Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu
• Penubuhaan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )
• Penubuhan Persidangan Kebangsaan
• Konvensyen Kebangsaan UMNO – MCA

c) Kepentingan penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum ( CLC )

• Titik perrmulaan kerjasama antara kaum
• Memperlihatkan perubahan terhadap dasar UMNO kerana sanggup berunding dengan kaum lain
• Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu
• Meletakkan perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai

d) Perkara yang dipersetujui dalam perrundingan UMNO – CLC

• Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )
• Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar
• Pelantikan Dato Onn Jaafar sebagai pengerusi pertama
• Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu
• Pilihanraya di perringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan akan diadakan pada masa yang sesuai

e) Peranan Dato Onn Jaafar

• Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
• Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemeerdekaan yang akan dicapai
• Pengerusi pertama Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )
• Membuka keahlian UMNO kepaada bukan Melayu
• Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )
• Membuka IMP kepaada semua kaum
• Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam satu parti

f) Sebab – sebab IMP gagal

• Kaum Cina. India dan kaum lain tidak merasakan mereka satu bangsa Tanah Melayu
• Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka
• Mereka sudah mempunyai parti mewakili kaum masing-masing

g) Kejayaan Parti Perikatan

• Memenangi pihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952
• Memenangi Pilihanraya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama
• Memenangi Pihanraya Negeri 1954
• Mengasaskan penubuhan Parti Perikatan 1955
• Mengangggotai Jawatankuasa Pilihanrayaa Majlis Mesyuarat Perundangan
• Memenangi pilihanraya Majli Perundangan Persekutuan 1955
• Menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet
• Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri
• Membahagikan kabinet daripada pelbagai kaum
• Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan
Manifesto Parti Perikatan
• Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun
• Mewajibkan pendidikan
• Menjadikaan perkhidmatan awam bercorak tempatan
• Menjaga hak asasi manusia
• Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan

Peranan Suruhanjaya REID.

• Membincang perlembagaan Persekutuan
• Menyususn Perlembagaan Persekutuan
• Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu:
o Kerjaan persekutuan yang kuat
o Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
o Kedudukan Raja-Raja Melayu
o Hak istemewa orang Melayu
o Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
• Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak:
o Raja-Raja melayu
o Orang perseorangan
o Pertubuhan politik
• Cadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaan
• Menerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957
• Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957
• Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957
Kerakyatan Jus soli
• Tuntutan orang dagang
• Tidak diterima oleh orang Melayu
• Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum
• Boleh melemahkan orang Melayu
• Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan
Persekutuan Tanah Melayu
• Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
• Agama Islam sebagai agama rasmi PTM
• Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957


• Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
• Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri
• Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
• Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara
• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan
• Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan
• Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
• Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
• Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
• Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara
• Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara
• Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen
• Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

• Pakatan murni dicapai
• Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan
• Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini
• Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM
• Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah

• Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri
• Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
• Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan
Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan
• Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan
• Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah
• Sikap bekerjasama
• Sentiasa mengutamakan perundingan
• Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

• Presiden UMNO
• Ketua parti Perikatan
• Perdana Menteri pertama
• Bijak mengendali pakatan murni antara kaum
• Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang

Tun Abdul Razak

• Timbalan Presiden UMNO
• Timbalan Perdana Menteri pertama
• Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London tahun 1956
• Perunding untuk menyiapkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957
• Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956
• Menggubal sistem pendidikan Kebangsaan Negara / Penyata Razak 1957
• Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua 1970

Tun H. S. Lee

• Tokoh MCA
• Memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetus idea Parti Perikatan
• Berkerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapat kemerdekaan
• Menteri kewangan pertama

Tun V. T. Sambanthan

• Sumbangan dalam menuntut kemerdekaan
• Presiden MIC
• Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara
• Menyeru kaum India memberi kesetiaan tidak berbelah bagi kepada negara

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...